Lühitutvustus

Timinall on aja ning tööühiku mõõtmise rakendus, mis võimaldab kasutajate telefonides salvestada sooritatud tegevuste mahtu ning hiljem sisestatud andmeid analüüsida.

Timinalli kasutades mõistate, kuhu kaob Teie ettevõttes aeg ja raha ning näete, millised tegevused on tulemuslikud ja millised mitte. Timinalli abil säästate oluliselt administreerimisele kuluvat aega, kaob vajadus paberkandjal töölehtede täitmise ja kogumise järele, raportid ja aktid saate koostada vaid mõne nupuvajutusega.

Funktsioonid

Saate Timinalli veebikeskkonnas oma töötajatele määrata töökäske, mis ilmuvad nähavale otse määratud isiku telefonis. Kolleeg saab töökäsule lisada töö täitmiseks kulunud aega või mistahes muud töö teostamiseks kulunud kogust ja ühikut.

Kasutajal on lihtne mõõta tööle kulunud aega ning salvestada teostatud töö mahtu endale sobiva mõõtühikuga

Juhil on veebikeskkonnast lihtne saada ülevaade kes millega parasjagu tegeleb.

Kuna andmed on kasutajate poolt juba süsteemi sisestatud saab kerge vaevaga koostada erinevaid aruandeid sellest kes mida ja millal millises mahus tegi. Vajadusel saab admin sisestatud andmeid korrigeerida.

Süsteemis olevaid andmeid on lihtne eksportida edasiseks töötluseks excel või csv formaati.

Läbi veebikeskkonna on lihtne lisada või eemaldada oma ettevõtte konto kasutajaid ning määrata neile erinevaid ligipääsu õigusi.

Töötaja näeb jooksval kuul teostatud tööde mahtu, mis võimaldab kalkuleerida oodatavat töötasu.

Töökäsule on võimalik lisada vajalikke dokumente või võtta teenuse teostamise kohta kliendi allkiri.

Analüüsi moodul võimaldab vaadelda ettevõtte tegevusi selliselt, et näete millised tegevused on kõige ressursimahukamad ning millised tegevused on kõige kasumlikumad. Seeläbi on võimalik teha tulevikus õigeid otsuseid milliseid töid teostada ning millistest hoiduda. Saate ülevaate ka oma personali tegevustest ning oskate seeläbi objektiivselt hinnata kes kui palju panustab.

Kes millal on puhanud või haiguspäevi võtnud, kes teeb kõige suuremas mahus töid ja kelle panus on liiga tagasihoidlik – kõik see on kergesti vaadeldav.

Ülevaade sellest millised tegevused nõuavad milliseid ressursse.

API kaudu on võimalik kätte saada ja vastu võtta informatsiooni teistest infosüsteemidest. (majandustarkvara CMR jne.)

Liidestus Sinu Apple kalendriga, mis toob töökäsud (porjektiinfo, meeskonnaliikmed, kogused) kalendrist Timinalli.

Toob Jira ülesanded Timinalli töökäskudeks.